Synchrotronic. Marca Internacional Nº 458648A.

Titular: KSIN LUXEMBOURG II, S.AR.L..

Dirección: 1, rue des Glacis
L-1628 Luxembourg

País: LUXEMBURGO

Titular anterior: VSM Group AB

Dirección: Drottninggatan 2
SE-561 84 Huskvarna

País: SUECIA

Nº de marca internacional: 458648A

Fecha de solicitud: 13 de Febrero de 1981

Fecha de próxima renovación: 13 de Febrero de 2011

Duración del registro: 10 años

Texto de la imagen: Synchrotronic

Clase 07 en francés: Machines à coudre et leurs parties (non comprises dans d'autres classes).Otras marcas registradas: JAMBO-LAK el 05/02/1981, Nocturetten el 05/02/1981, Neuridal el 16/01/1981, Pentolub el 21/02/1981, NAGLUSOL el 21/01/1981, KAMILLEN BAD ROBUGEN el 16/01/1981, MAGNEBOND el 28/01/1981, MAGNERAM el 28/01/1981, ALZODIN el 19/02/1981, Orgacolor el 04/02/1981, BIBA BLENDI el 26/01/1981, Saturn el 20/02/1981, DULUX el 20/02/1981, SÜSSLI el 23/01/1981, TRANQUO-ADAMON el 05/03/1981, LACT'OR REGULETTEN el 30/01/1981, PUMA el 10/03/1981, PUMA el 10/03/1981, PUMA el 10/03/1981, Scalit el 04/12/1980, Elastomull el 04/02/1981, Ehrmann el 31/01/1981, BASF 90 el 26/01/1981, HESON el 18/02/1981, ECONOFLEX el 02/02/1981, blend-a-dry el 19/02/1981, JACOBS Nacht & Tag el 21/01/1981, Blend-a-med el 23/01/1981, Blendafill el 23/01/1981, Blendaform el 23/01/1981.